சென்னை ஏர்போர்ட்டிலிருந்து ஏற்றுமதியாகியிருக்கும் பொருட்களின் மதிப்பு

Code Principal Commodity through CHENNAI AIR 2012-13 (Value in Rs. Crore) 2013-14 (Value in Rs. Crore)
99 Other Commodities 192.31 220.05
E7 MARINE PRODUCTS 332.37 381.94
F8 FINISHED LEATHER 2056.66 2495.68
F9 LEATHER GOODS 336.45 409.82
G1 LEATHER GARMENTS 562.16 645.79
G2 FOOTWEAR OF LEATHER 573.14 495.9
G3 LEATHER FOOTWEAR COMPONENT 936.49 1185.24
H5 BULK DRUGS, DRUG INTERMEDIATES 591.97 579.03
H8 DRUG FORMULATIONS, BIOLOGICALS 357.34 418.06
I1 SURGICALS 142.99 NA
I7 RESIDUL CHEMICL AND ALLED PROD 141.94 164.82
K5 HUMAN HAIR, PRODUCTS THEREO 688.84 523.11
L4 PRODUCTS OF IRON AND STEEL 153.26 NA
M3 AUTO COMPONENTS/PARTS 365.5 399.86
M8 MEDICAL AND SCIENTIFIC INSTRUM 159.1 NA
N4 ELECTRIC MACHINERY AND EQUIPME 272.71 268.41
N5 IC ENGINES AND PARTS 143.68 208.98
N6 INDL. MACHNRY FOR DAIRY ETC NA 182.85
N7 ATM, INJCTNG MLDING MCHNRY ETC 254.35 359.16
N9 OTHER CONSTRUCTION MACHINERY NA 163.25
O1 OTHER MISC. ENGINEERING ITEMS NA 183.13
O4 AIRCRAFT, SPACECRAFT AND PARTS 165.91 NA
P2 ELECTRONICS COMPONENTS 269.24 294.9
P3 ELECTRONICS INSTRUMENTS 416.99 364.37
P4 TELECOM INSTRUMENTS 221.6 401.23
P8 COTTON FABRICS, MADEUPS ETC. 192.38 170.19
Q6 RMG COTTON INCL ACCESSORIES 2285.68 2689.12
Q8 RMG MANMADE FIBRES 148.46 180.52
R1 RMG OF OTHR TEXTLE MATRL NA 161.57
Sub Total for the Port Sub Total for the Port 11961.52 13546.98
% Share Of Total Export of the Port % Share Of Total Export of the Port 87.78% 87.01%

Nonstop Couriers is back, Franchisees see rapid sale after relaunch

RELAUNCH SALE STARTS TODAY! SAVE 40% OFF EVERYTHING FROM UNCONVENTIONAL GUIDES..NS1

This year it’s a big 40% off everything in the NONSTOP FRANCHISEE OUTLETS, the biggest savings it’s been in three years forever.

The discount applies to combo packs as well—which is a really good deal because they already sell at a discount, so you get to save even more.

USE THE DISCOUNT CODE “NSRL40” TO RECEIVE 40% OFF EVERYTHING

The code will be available until midnight on WEDNESDAY the 5th,  March 2017 Indian Standard Time.

India becomes third largest aviation market in domestic traffic

India has become the third largest aviation market in terms of domestic passenger traffic, beating Japan, an industry report has said.

India’s domestic air passenger traffic stood at 100 million in 2016 and was behind only the US (719 million) and China (436 million), Sydney-based aviation think-tank Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) said in its latest report.

India acquired the third spot globally by unseating Japan, which flew 97 million domestic passengers in 2016, CAPA said.

Domestic air traffic has shown a consistent growth of 20-25 per cent throughout 2015 and 2016, peaking in January this year at 25.13 per cent.

However, the domestic travel demand rose 16 per cent in February this year, ending the long streak of over 20 per cent.

According to CAPA, India which enjoyed the fourth position in terms of overall air passenger traffic (both domestic and international) along with the UK, has also inched closer to becoming the third largest one by March next year. “India will become the third largest market 2-3 years ahead of what was projected. This is because the growth has been much higher,” Kapil Kaul, head of CAPA India, said.

Japan, which flew 141 million passengers in 2016, was ahead of India whose total air passenger traffic was 131 million in the previous year, as per CAPA.

United States with 815 million passengers in 2016 enjoyed the top position, followed by China with 490 million, according to the report. “While we will reach the third spot for both domestic and international air travel ahead of the projected period, we will remain at that position for a very long time because it will not be easy to surpass China and the US,” Kaul said.

Thanks:bl-newlogo-h55

How Has E-Commerce Changed the Courier Services Industry?

E-commerce

E-commerce trade is one of the major drivers of the global courier service industry. The e-commerce trade primarily involves B2B businesses and online shopping. It is growing rapidly in the Asia-Pacific region. Moreover, the demand for B2C e-commerce trade is also increasing.

How Has E-Commerce Changed the Courier Services Industry?

In the recent past, there has been a surge in the use of e-commerce across the globe. The impact of this new form of commerce has been felt in each and every industry, and retailers everywhere want to expand their operations to include online shopping. This new form of retail has brought in a new set of opportunities as well as challenges for the courier and delivery services companies.

Opportunities

The advent of technology has changed the way courier services work. Newer technologies and the increased reach of the Internet has led to greater transparency and advanced methodologies of tracking using online systems. The shipments can now be tracked online right from the moment they are ordered until they are collected and delivered.

The e-commerce market might not be as mighty as the traditional market, but it is growing at a much faster pace. It is expected to reach more than $1.5 trillion by the end of 2015. Such huge volumes of packages will require efficient and safe parcel delivery systems. This will create huge opportunities for parcel delivery service providers such as FedEx (FDX) and United Parcel Service (UPS) to diversify their revenue streams. UPS forms 3.59% of the Industrial Select Sector SPDR (XLI).

E-commerce growth will also be positive for online retail companies like Amazon (AMZN) and eBay (EBAY).

Challenges

15284122_1831413640468895_6409485259783124862_nHowever, along with huge volumes come higher costs, larger infrastructure, and pricing pressures. The surge in online orders and deliveries will require having a larger labor base that can meet shorter delivery deadlines. This would require companies to shift towards automation for repetitive processes such as weighing, measuring, and certifying parcels, printing and labeling boxes, and routing. This can help companies achieve higher efficiencies while reducing costs.

Another major challenge for the parcel delivery services companies is handling the payment on delivery and cash management. Even though the use of debit and credit cards for making online purchases has grown over the years, a major chunk of the payments are cash on delivery. Providing cash collection and handling requires more time to process payments. Thus, companies in the parcel industry are pushing for better online payment systems in order to reduce their cost burdens.

Why Growing Air Freight Traffic Is Good for Courier Services

Air freight market

Air freight volumes have increased continuously since the 2009 recession, when world trade had declined significantly. The growth has been driven by the economic upturn since 2009. In 2014, the air cargo market witnessed significant growth with volumes increasing by 4.5% as compared to the 3% growth in world trade. This was the strongest growth since world trade rebounded in 2010. Growth in 2014 was due to higher contribution of the developed economies to economic growth. In 2014, 51% of the global economic growth came from developed economies as compared to 18% in 2013.

Why Growing Air Freight Traffic Is Good for Courier Services

However, 2015 seems to be a year of cautious optimism. Growth has flattened in the past several months, with volumes shrinking throughout 1Q15. The main reason for flattening in global trade is adverse developments in the Asia-Pacific market. Both imports and exports in the region have continued to fall in 2015. In addition, slowing Chinese economy adds further downside risks.

Why Growing Air Freight Traffic Is Good for Courier Services

According to IATA (International Air Transport Association), world trade is still only growing in line with domestic production, but air freight’s share of world trade has been increasing since mid-2014. IATA also expects economic growth and trade to accelerate in the second half of the year, strengthening growth in air cargo volumes. Current demand conditions, however, are depressed. There hasn’t been any improvement in business confidence compared to the start of 2015.

Increasing share of courier services in air freight

As the economy expands, businesses grow, both internationally and domestically. This results in a lot of goods being transported between countries. As companies grow, they increasingly demand rapid, guaranteed delivery. Courier companies are thus becoming increasingly important to ensuring the continued competitiveness of companies. So to win export markets and encourage investment, courier companies must provide good access to markets and ensure that companies, wherever they are based, have the best possible access to markets.

Express services enable companies to maximize their efficiency and minimize their inventory costs. Express services enable small companies to utilize high quality, rapid delivery services that they could not provide themselves. This is particularly important in facilitating their participation in export markets.

It is no wonder then that the express industry has increased its share of the air cargo market, growing by an average of 3% a year in real terms between 2008 and 2013. Key players in the express industry include United Parcel Service (UPS) and FedEx (FDX). Logistics providers C.H. Robinson Worldwide (CHRW), Expeditors International (EXPD), and Con-Way (CNW) provide indirect competition to this industry. The iShares Transportation Average ETF (IYT) has 29% exposure to the air freight and logistics industry.

Why Is Economic Growth Important for the Courier Service Industry?

Economic growth

The global courier service delivery industry generates revenues of about $220 billion with the US being the largest market followed by growing markets such as China, India, Europe, and Latin America.

Over the past few years, the global courier services industry has managed to recover from the global economic slowdown. The global economic slowdown caused the total world trade and global consumer spending to decline in 2009, as the largest economies in the world went into recession. Consequently, demand for the transportation of packages and parcels diminished, causing industry revenue to plummet in 2009.

Why Is Economic Growth Important for the Courier Service Industry?

Global growth slows due to weakness

The first half of the year has seen many international economies struggle to keep pace with their forecasts. The slowdown in growth in the US, a sharp fall in Chinese stock markets, and the rising worries of a Greece recession along with other factors have contributed to global growth falling short of the first quarter projections. The annual projections for global economic growth have thus been cut from 3.5% to 3.3% for 2015.

European markets remain volatile

Greece’s default to the IMF (or International Monetary Fund) could possibly lead to its exit from the Eurozone. While Greek bankruptcy could make global markets volatile, the remaining countries in the zone remain strong. The growth rates for Spain and Italy have risen, while Germany and France remain on track.

China remains strong aside from turbulence in the stock market

The Chinese stock market saw a strong bull run followed by a stock sell-off, but the growth projections for the economy are expected to remain unaffected. However, the transformation towards a consumption base is expected to slow down the growth in the long term.

US and Canada to grow slower

The forecasts for 2015 for both the US and Canada were pulled down due to weaker performances in the first quarters. However, the problems are expected to be temporary and both these countries are expected to be back on track next year.

Led by the US, North America is the largest market for express delivery services, but Asia, Europe, and Latin America are being targeted for industry growth. China and India are seen as especially promising markets because of their rapidly emerging consumer classes.

As the economy rebounds, world trade will pick up, which will be positive for the courier services providers like FedEx (FDX) and United Parcel Services (UPS), as well as logistics providers like Expeditors International (EXPD) and C.H. Robinson Worldwide (CHRW). FDX makes up 2.53% of the Industrial Select Sector SPDR (XLI).

நான்ஸ்டாப் கூரியரின் நகர்வுகள்-1

எதனை நோக்கிய நகர்வுகள் என தொடர்ச்சியாக வைக்கப்படும் கிளைகளுக்கு நாம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவு படுத்த வேண்டியுள்ளது ..வெற்றி என்பது கண்களை மூடி பெரு மூச்ச்சு விட்ட்டவுடன் கிடைக்க பெறுவதில்லை ,கடுமையான முயற்சி,தொடர் பயிற்சி மற்றும் இழப்புகளால் தளராத இரும்பு போர்க்குணம் இவைகளால் மட்டுமே அது நமக்கு கிடைக்கிறது..பொழுது போக்குவதற்காக தொழில் உருவாக்கப்படுவதில்லை என்பதை தொழில் முனைவர்கள் உணரவேண்டும்.ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதிக்கு பிறகாவது கிளைகள் தொடர்ச்சியாக தொழிலில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்..”ஆக்களை விட அழித்தல் மிக எளிது” என்கின்ற தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்..
உள்ளூரில் உருவாக்கப்படும் உலக வர்த்தகம்:
உலக அளவில் செய்யப்படும் வர்த்தகங்கள் அனைத்துமே உள்ளூரில் அதுவும் உங்களின் அருகிலிருந்தே ஆரம்பிக்க படுகின்றன என்கிற தத்துவத்தை உணரவேண்டும்.போடி நாயக்கனூர்,ராமேஸ்வரம்,கீழக்கரை என ஏராளமான சிறு ,சிறு தமிழக கிராமங்களிலிருந்து உலகத்தின் பல பகுதிகளுக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற செய்தி நமக்கு தெரிந்தாலும் கூட நாம் அவைங்களிலிருந்து இலாபம் சம்பாதிப்பது எப்படி என்கிற முறையை அறியாமல் வீணான செயல்களில் காலம் கழிப்பது வேதனையான வெட்க்கப்படக்கூடியாய் செயல்.

Sl

No

Details Unit 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
1 2 3 4 5 6 7 8
I Layings

Consumption a)  Bivoltine

b)  Cross Breed

 

Lakh DFLs

Lakh DFLs

 

10.18

154.00

 

14.00

165.00

 

19.09

174.18

 

31.82

187.91

 

38.18

220.00

  Total   164.18 179.00 193.27 219.73 258.18
II Cocoon

Production a)  Bivoltine

b)  Cross Breed

 

M. Tons

M. Tons

 

560.00

6930.00

 

770.00

7425.00

 

1050.00

7838.00

 

1750.00

8456.00

 

2100.00

9900.00

  Total   7490.00 8195.00 8888.00 10206.00 12000.00
III Silk Production

a)  Bivoltine

b)  Cross Breed

 

M.Tons

M.Tons

 

80.00

840.00

 

110.00

900.00

 

150.00

950.00

 

250.00

1025.00

 

300.00

1200.00

  Total   920.00 1010.00 1100.00 1275.00 1500.00
Sl.

 

No.

Nature of SSI Feasible Project opportunities Green Areas/District/Places Suggestions
 

1.

Leather             and

Leather Products

Footwear       and       Footwear

components, full shoes leather chappals, shoe upper, Leather Garments, Industrial Gloves, Leather Caps and Leather products like Leather wallet, Ladies pouch, Leather Belts, Leather Travel goods etc.

Vellore,                    Ambur,

Vaniyambadi, Erode, Dindigul, Trichy, Chennai (Pallavaram) are green areas for Leather and Leather products.

Provide necessary infrastructure support / common Effluent Treatment Plants, CAD/CAM centres with assistance of Government aid.

Common facility centre.

Industrial Estates with the required facilities for leather processing may be formed for Advance Training in Leather Garments and Leather Goods.

Upgradation of technology in the training sector to meet the international environmental standards.

 

2.

Textile  and  Ready

Made Garments

Readymade Garments such as

T-Shirts,  Ladies  Blouse, Jerseys,                           Trousers   &   Gent’s Shorts,    Pull    overs,    Gent’s Shirts,        Ladies        Jackets, Industrial    and    Occupational Garments,                   Bath   robes   and shorts, Children Garments etc.

Salem,  Erode,  Namakkal,

Coimbatore,           Madurai, Chennai Districts.

Common  Facility  Centres  for  pre  sewing  and  post  sewing operation may be started in the textile cluster of above districts. Fashion technology training may be provided in select districts. Trade Fairs/Buyer & Seller Meet to be conducted in the areas mentioned above.  The terms for availing technical up gradation fund may be made.
3. Gem and Jewellery Natural  Diamond  cutting  and

polishing, cultured pearls, Jewellery design (Silver, Gold and  Platinum),  Gold  covering on silver ornaments.  Carving of idols/art-shapes out of precious/semi precious stones.

Pudukottai,  Trichy,  Salem,

Kumbakonam,       Chennai, Erode and Coimbatore.

Encourage setting up of training centres to train and impart courses   of   polishing,   finishing   and   setting   on   par   with international standards for Natural diamond in private sector. Jewellery designing

centre and training of manpower.

4. Pharmaceutical Allopathy   Medicine   such   as

bulk drugs, cancer drugs, Vitamin Tabs, Ointments, Ayurvedic Tooth Powder.Homeopathic Medicine, Neem   paste,   Tulasi   extract, Palm sugar, Herbal medicines etc.

Chennai,            Cuddalore,

Tuticorin,   Madurai, Dindigul, Tirunelveli, Courtalam, Kumbam, Vellore, Nagai, Salem(Yercaud), Namakkal (Kolli Hills), Dharmapuri.

To  create  R  &  D  and  product  Display  Centre  for  Herbal medicine for imparting knowledge and Training in EOUs.
5. Information

Technology

International       call       centre,

Domestic call centre, Medical Transcription Centres, E- Commerce, Portal, Data- processing centre, CAD/CAM/CAE Service Centre GIS  service  centre,  ERP Training Centre, Video Conferencing Provider etc.

All Districts in Tamil Nadu,

especially District Head Quarters and Taluk Head Quarters.

Creation of IT incubators at selected District Head quarters.

To   encourage   SSI   entrepreneurs   as   well   as   software technology.

To  create  incubators  at  selected  District  Head  quarters  to encourage SSI entrepreneurs.

6. Biotechnology  /Bio

Informatics

Hybrid  Seeds,  Tissue  Culture,

Neem and other Bio-pesticides, bio-fertilizers, botanical extract for plant disease control, Food and                               Industrial Enzymes.(Pupain,       Phytase, Lipase, Enzyme cocktails etc.) Classical fermentation products (antibiotics, immuno modulators etc.) Bio-energy, Surface and additives,    Bio-Polymers    and Bio-informatics.

Bio-Tech    Incubators Park near Chennai, Coimbatore.

Women’s Bio- Technology Park, Kelambakkam.

Medicinal Plants Bio- technology park near Madurai.

Marine Bio-Technology Park at Mandapam, Ramanad.

Bio-Informatics and Genomics Centre (BGC) at TIDEL Park Chennai.

Starting of Bio-Technology incubator at Karaikudi.

Creation  of  certain new short  duration  technician    oriented courses   at   appropriate   Universities   /   Technical   Training Centres/ Associations in specific areas.

Creating a Data Base for Biotechnology and Bio-informatics. Financing  & Infrastructure support.

Creation of Bio-technology incubator at Coimbatore and also create a data-base for Bio-Informatics.

Creation of industry-university interface.

7. Automobile

Components

Industry

Gears,        Starter        Motors,

Radiators, Spark plug, Fuel pump elements, Shock Absorbers, Piston Pairs, Piston rings etc.

Chennai,            Tiruvellore,

Kancheepuram, Hosur, Madurai, Trichy, Pudukkottai.

To  assist  the  SSI’s  towards  Technology  upgradation  for graduating them to medium Scale Industries.
8. Food Processing Dehydrated Vegetables & fruits,

fuel Briguettes fuels, Egg Powdered Bakery, Sun dried fruits and vegetables, Cold storage, Confectionery, Iodized salt fruit processing tamarind pulp, tamarind concentrate, spices   and oleoresins, natural juices, ready to eat.

Dharmapuri, Erode, Salem,

Coimbatore, Theni, Usilampatti, Madurai, Nagercoil, Tuticorin, PUdukkottai, Chennai, Cuddalore, Thanjavur, Vellore,

Kancheepuram, Tiruvellore.

R & D centre in select areas. Training Centres in select areas.

Trade Centres in select areas and mechanisation process to be introduced to upgrade the technology of the SSI sector. Technology centre in the lines of CFTCI.

9. Coir Industries Coir  Ropes,  Carpets,  Door

mats,   Upholstery, Rubberized coir mattresses, Coir Ply Board, Curled Coir etc.

Thanjavur,                Salem,

Dharmapuri,        Nagercoil, Tirunelveli.

Creation of Common Facility Centre at selected areas. Creation of Product Development Centres at selected areas. Training centres at selected areas.

சீனாவின் மூன்றாவது பணக்காரராக அவதாரம் எடுத்த கூரியர்காரர்:

பீஜீங், ‘கூரியர்’ பையனாக வேலை பார்த்தவர், இன்றைக்கு சீனாவின் மூன்றாவது பணக்காரராக அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.
சீனாவின் ‘எஸ்.எப்., எக்ஸ்பிரஸ்’ நிறுவனர் வாங் வேய், 46. இவரது நிறுவனம் கடந்த வாரம் சீனாவின் ஷென்ஜென் பங்குசந்தையில் புதிய உச்சத்தை எட்டியது.
இதன் மூலம் சீன பணக்காரர்கள் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை வாங் வேய் பெற்றுள்ளார். இவரது நிகர சொத்து மதிப்பு 1.46 லட்சம் கோடி ரூபாய். இவர் தனது சிறு வயதில் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு பொருட்களை டெலிவரி செய்யும் கூரியர் பையனாக தான் வேலை பார்த்துள்ளார்.
sfபின் சுயமாக தொழில் செய்ய வேண்டும் என விரும்பிய இவர், சீனாவின் ஷென்ஜென் என்ற பகுதியில் 1993ல் தன் 22 வயதில் தந்தையிடம் 7 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்று, சொந்தமாக ‘எஸ்.எப்.எக்ஸ்பிரஸ்’ எனும் கூரியர் சர்வீ்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.
‘செய்யும் தொழிலில் அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி, நேர்மை போன்றவை இருந்தால் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அதில் வெற்றி பெறலாம்’ என்ற தாரக மந்திரத்தின் படி கடினமாக உழைத்த வாங் வேய், தனது நிறுவனத்தை பல வழிகளிலும் முன்னேற்றினார். இன்று சீனா முழுவதும் இவரது சேவை பரவியுள்ளது. கொரியா, ஜப்பான், மலேசியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலும் ‘எஸ்.எப்.எக்ஸ்பிரஸ்’ நிறுவனம் சேவையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
6ல் இருந்து 2.4 லட்சம்
1993ல் 6 ஊழியர்களுடன் ஆரம்பித்த இந்த நிறுவனத்தில் இன்று 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ஊழியர்கள் பணிபுரிகின்றனர். 13 ஆயிரம் அலுவலகங்கள் இந்த நிறுவனத்துக்கு உள்ளது. 1,50,000 சரக்கு வாகனங்கள் உள்ளன. பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு செல்ல சொந்தமாக 36 சரக்கு விமானங்கள் உள்ளன.

நான்ஸ்டாப் கூரியர் பங்கு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட இருக்கின்றதா?

இந்தியாவில் இரண்டு வகையான பங்கு வர்த்தகங்கள் பிரபலம் பி.எஸ்.இ மற்றும் என்.எஸ்.இ என்பனவை ஆகும் முதலில் அடுத்த நிதியாண்டுகளில் நமது நிறுவனம் பி.எஸ்.இ மூலம் பங்குவர்த்தகத்தில் ஈடுபடமுயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை தெரியப்படுத்தி கொள்கிறோம்..

தேசியப் பங்குச்சந்தையில் 1500 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளின் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. சந்தையின் தலைமைச் செயலகம், மும்பை நகரில் உள்ளது. செயற்கைக் கோள் தொலைத் தொடர்பைப் பயன்படுத்திக் கணினி வழியாக வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது. நேரடிப் பங்கு வர்த்தகத்தைத் தவிர உருவாக்கப்பட்ட நிதி ஒப்பந்தங்கள் (financial derivatives – futures and options), பரஸ்பர நிதிகள் (சமநலநிதிகள்), கடன் ஒப்பந்தங்கள் (bonds), வட்டிவிகித ஒப்பந்தங்கள் (interest rate derivatives) ,அந்நியச் செலாவணி ஒப்பந்தங்கள் (foreign currency derivatives) ஆகியவையும் இங்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன.

தேசியப் பங்குச் சந்தையில் பல சந்தைக் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றுள் நிஃப்டி 50 என்ற குறியீடே மிக முக்கியமானது, பிரபலமானது. ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்கும் 50 நிறுவனங்களின் பங்கு விலையைக் கொண்டு நிறையிடப்பட்ட சராசரி (weighted average) முறை மூலம் இந்தக் குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த குறியீட்டின் ஏற்ற இறக்கங்களைக் கொண்டு மொத்தப் பங்குச்சந்தை செல்லும் போக்கை அறியலாம். 1994 ஆம் ஆண்டு 1000 புள்ளிகள் என்ற தொடக்க அடிப்படையில் ஆரம்பித்த நிஃப்டி குறியீடு தற்போது (2013 ஆம் ஆண்டில்) 6000 புள்ளிகளாக உள்ளது. இதனைத் தவிர ‘நிஃப்டி ஜூனியர்’, ‘நிஃப்டி 500’, ‘மிட்கேப் குறியீடு’ எனப் பிற குறியீடுகளும் உள்ளன.
பங்குச் சந்தையில், சிறிய தனிநபர் பங்கு முதலீட்டாளர்கள் முதல் மிகப்பெரும் பழுத்த பணக்கார வியாபாரிகள் வரை, எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் வந்து பங்குபெறலாம். அவர்களது ஆர்டர்கள் பங்குச் சந்தையில் உள்ள ஒரு நிபுணரிடம் போய்ச் சேரும், அவர் தான் ஆர்டரை செயல்படுத்துவார்.

சில சந்தைகள் ஒரு வியாபார கட்டிடத்தில் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய நிஜ இடங்களாக செயல்படும், அம்முறைக்கு திறந்த கூக்குரல் (ஓபன் அவுட்கிரை) என்று பெயர். இந்த வகை ஏலங்கள் பங்குச் சந்தைகளிலும் பொருள் சந்தைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும், அதில் வியாபாரிகள் தங்கள் ஏலங்களையும் விலைகளையும் ஒரே நேரத்தில் “கூவி” விற்பார்கள். ஒரு மாயத் தோற்றமுள்ள மற்றொரு வகையான பங்குச்சந்தை உண்டு, அதில் கணினிகள் நிறைந்த நெட்வொர்க்கில் வியாபாரங்கள் மின்விற்பனைகளாக நடைபெறும்.

நிஜ வியாபாரங்கள் அனைத்தும் ஒரு ஏலச் சந்தை மாதிரியில் நடைபெறும், அங்கு வாங்கும் சக்திகொண்ட வாங்குபவர்கள் ஒரு பங்கின் குறிப்பிட்ட விலையைச் சொல்லி ஏலம் கேட்பார், அதனை விற்கும் விருப்பமுள்ள ஒரு விற்பனையாளர் பங்கின் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையைச் சொல்லி விலையைக் கேட்பார். (சந்தையில் வாங்குதல் அல்லது விற்றல் என்பது பங்குக்கான ஏதாவது ஒரு விலையை நீங்கள் கேட்பீர்கள் அல்லது விலையைச் சொல்வீர்கள்.) கேட்ட விலையும் ஏல விலையும் பொருந்தும் போது விற்பனை நடைபெறுகிறது, ஒரு கொடுக்கப்பட்ட விலைக்கு பல ஏலம் கேட்பவர்களும் விடுபவர்களும் இருந்தால் அது முதலில்-வருபவர்க்கு-முதலில்-சேவை என்ற அடிப்படையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

ஒரு பங்குச் சந்தையின் நோக்கமானது வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே பாதுகாப்பு பத்திர பரிவர்த்தனைகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு சந்தையிடத்தை (மாய அல்லது நிஜமானதை) ஏற்படுத்துவதாகும். பட்டியலிடப்பட்ட பாதுகாப்பு பத்திரங்கள் பற்றிய நிகழ்-நேர வியாபாரத் தகவலை சந்தைகள் வழங்கி, விலை கண்டறியும் வசதியை ஏற்படுத்தித் தருகிறது.

நியூயார்க் பங்குச் சந்தை

நியூயார்க் பங்குச் சந்தை ஒரு நிஜ சந்தையாகும், அதனை பட்டியலிடப்பட்ட சந்தை என்றும் அழைக்கப்படும் — சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் விற்பனை செய்யப்பட முடியும். ஆர்டர்கள் சந்தை உறுப்பினர்கள் மூலம் கட்டிடத் தள புரோக்கரைச் சென்றடைந்து, அவர் அதனை கட்டிடத்தள வியாபார பதிவு நிபுணரிடம் எடுத்துச் செல்வார், அங்கிருந்து ஆர்டர் பங்கின் விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும். கூவப்படும் விற்றல் மற்றும் வாங்கல் ஆர்டர்களை பொருத்துவதே நிபுணரின் பணியாகும். ஒரு பரப்பல் நிலவினால், எந்த விற்பனையும் உடனடியாக செயல்படுத்தப்படாது– இந்த விஷயத்தில் தன் சொந்த ஆதாரங்களை (பணம் அல்லது பங்கு) மனதில் கொண்டு தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீர்மாணிக்கும் நேரத்தில் அதன் வித்தியாசத்தை வைத்து நிபுணர் முடிவு செய்வார். ஒரு வியாபாரம் செய்து முடிந்தவுடன், “டேப்பில்” பதியப்பட்டு, புரோக்கர் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும், அதன் மூலம் ஆர்டர் வழங்கிய முதலீட்டாளரை அறிந்து கொள்வார்கள். இந்த செயல்முறையில் குறிப்பிட்ட அளவு மனித தொடர்பு இருந்தாலும், கணினிகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன, குறிப்பாக அது “புரோகிராம் டிரேடிங்” என அழைக்கப்படும்.

NASDAQ என்பது ஒரு மாயமான பட்டியலிடப்பட்ட சந்தை, அங்கே எல்லா வர்த்தகங்களும் ஒரு கணினி நெட்வொர்க்கில் தான் செய்யப்படும். நியுயார்க் பங்குச் சந்தையைப் போன்றே இதன் செயல்பாடுகள் இருக்கும். வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களும் மின்முறையாகவே பொருத்தப்படுவார்கள். ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட NASDAQ சந்தையாளர்கள் ‘தாங்கள்’ விற்க அல்லது வாங்க விரும்பும் பங்கின் விலையை ஏலம் கேட்பார்கள் அல்லது விடுவார்கள். [1]

பாரீஸ் போர்ஸ் இப்பொழுது யூரோநெக்ஸ்டின் அங்கமாக உள்ளது, ஒரு ஆர்டர் மூலம் செயல்படும், மின் பங்குச் சந்தை. இது 1980களின் பிற்பகுதியில் தானியங்கியாக்கப்பட்டது. 1980களுக்கு முன்பு, இது ஒரு திறந்த நிலை கூவுதல் சந்தையாகவே இருந்தது. பங்கு புரோக்கர்கள் பாலைஸ் புரோங்கினார்டின் வர்த்தகக் கட்டிடத்தளத்தில் சந்தித்தனர். 1986இல், CATS வர்த்தக முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, அதன்பின் ஆர்டர் பொருத்துதல் பணி முழுமையாக தானியங்கியாக்கப்பட்டது.

காலம் செல்லச் செல்ல தொடர் வர்த்தகம் (குறிப்பாக பெரிய தொகை பாதுகாப்பு பத்திரங்கள்) ‘தொடர் செயல்பாட்டு’ சந்தைகளில் இருந்து கடந்து சென்றுவிட்டது. UBS AG, கோல்டுமேன் சாக்ஸ் குரூப் இங்க், மற்றும் கிரெடிட் சூஸ் குழு ஆகிய பாதுகாப்பு பத்திர நிறுவனங்கள், ஏற்கனவே அமெரிக்க பாதுக்காப்பு பத்திர வர்த்தகங்களின் 12 சதவிகிதத்தை சந்தைகளில் இருந்து தங்கள் சொந்த அமைப்புகளுக்கு எடுத்துச் சென்றுவிட்டன. பாஸ்டனைச் சேர்ந்த அயிட் குரூப் LLC என்ற புரோகரேஜ்-தொழில் ஆலோசனை நிறுவனம் தொகுத்துள்ள தரவுப்படி, பல முதலீட்டு வங்கிகள் NYSE மற்றும் NASDAQ மற்றும் பாதுகாப்பு பத்திர விற்பனையாளர்கள் மற்றும் வாங்குபவர்கள் அனைவரையும் தாண்டி செல்வதால், அந்த பங்கு 2010இல் 18 சதவிகிதமாக அதிகரித்து விடுமாம்.

இப்போது பிக் போர்டுகள் போன்ற வர்த்தகக் கட்டிடத் தளங்களின் தேவைகளை கணினிகள் குறைத்துவிட்டதால், பங்குச் சந்தைகளின் மீதமுள்ள சக்தி நகர்த்தப்படுகிறது. அதிகமான ஆர்டர்களை தங்களுக்கு சொந்த நிறுவனத்துக்குள் எடுத்துச் சென்று, அங்கே பல பெரிய பங்குகளை யாரென்று தெரியமலே வாடிக்கையாளர்கள் எடுத்துச் செல்லும்படிக்கு, மிகக் குறைந்த கட்டணத்தை சந்தைகளுக்கு செலுத்தியபடி புரோக்கர்கள், ஒரு வருடத்துக்குரிய மிகப்பெரும் பங்கான 11 பில்லியன் டாலர்களை கைப்பற்றி விடுகின்றனர், அது நிறுவனங்கள் செலுத்தும் வர்த்தக கமிஷன்களாக இருக்கிறது, அதுவே நூற்றாண்டின் மிகப்பெரும் தொகையாகவும் மாறிவிட்டது

-தொடரும்…

 

The key courier industry trends for 2017

The Key Courier Industry Trends for 2017

Courier industry growth is a hot topic at the moment with constant news of new technology innovations that are due to improve the various delivery methods in the near future. Courier and postal companies have remained surprisingly calm and have adapted to increasing customer requirements by providing flexible, on demand services. With heightened competition, it’s more important than ever for couriers to keep up to date with what customers are expecting if they want to successfully meet their demands.

 

We’ve chosen 4 key courier industry trends to keep a close eye on this year:

 

▹ Own-brand delivery service

Courier companies need to be prepared for the possibility of large retailers following Amazon in building their own delivery service. Companies growing at a rapid rate may feel their courier partners might struggle to keep up with increasing capacity demand and as a result they are constantly seeking new ways to improve their customer delivery service. However, couriers, fear not, while Amazon have been moving towards their own delivery, they ensured their partners mustn’t worry, the added service is only there to accompany the couriers existing work, especially during peak times.

amazon prime now

 

▹ Same day delivery

If your courier company has avoided providing same day delivery until now, that may all be about to change. The majority of large retailers and couriers now offer same day delivery and it’s soon to become an expected service rather than a luxury. Retailers are becoming increasingly aware of the benefits of offering convenient online shopping with instant delivery of ordered goods to your front door. Couriers have to be able to adapt to provide this immediate service or face the risk of losing business.

 

▹ Drone deliveries

There has been talk of drone deliveries for some time, but the testing process has heightened recently and it’s definitely worth looking out for further developments in 2017. The fascination with drones lies in their ability to transport small items to various locations, avoiding traffic, workforce costs and potential strikes. So, what’s the most they can carry? At the moment, they can carry a small box containing items of up to a couple of kilos, however Amazon have pledged their hopes of building drones with the ability to transport goods of up to 25kg! Their ultimate goal is to achieve a 30-minute delivery time, i.e. for parcels to arrive with customers only 30 minutes after they place their online order!

However, while the move towards drones are progressing steadily, there are multiple regulations and technology hurdles still to overcome. Perhaps 2017 will be the year these challenges will be met?

 

▹ Automated parcel terminals

First launched in 2014 by Swiss Post, automated parcel terminals are tipped to be one of the delivery devices of the future.

Keeping breast of ever-changing customer needs, automated parcel terminals will enable customers to collect, hand in or return parcels around the clock, 24 hours a day, seven days a week. As well as collecting parcels, customers will be able to hand in parcels and return mail order deliveries easily and conveniently at the parcel terminals.

 

automated parcel terminal

 

In an industry faced with increasing customer demands and with those pressures only set to continue, it’s vital to stay one step ahead. Keeping a close eye on technology trends, customer delivery expectations and industry changes can help your courier company prepare and adapt your delivery process in order to compete successfully in an ever changing, thriving industry.

மதுரையில் சர்வதேச சரக்கு விமான போக்குவரத்து: ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு ஒப்புதல்

maduraiairport_0தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையங்களில் கார்கோ சேவை (சரக்கு முனையம்) இருக்கிறது. மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து கொழும்பு, துபாய்க்கு சர்வதேச அளவில் பயணிகள் விமானப் போக்குவரத்து இருக்கி றது. கார்கோ சேவை மதுரையில் இதுவரை இல்லை.

ஏர் டைகர், ஏர் அரேபியா, ஏர் ஏசியா உள்ளிட்ட விமான நிறுவனங்கள் சிங்கப்பூர், ஷார்ஜா, அபுதாபி, குவைத், மலேசியா உள்ளிட்ட வெளிநாடு களுக்கு மதுரையில் இருந்து பயணிகள் விமானம், சரக்கு விமானங்கள் இயக்க தயா ராக இருந்தும் இரு நாட்டு விமான சேவை ஒப்பந்தத்தில் மதுரை விமான நிலையம் சேர்க்கப்படாத தால் மதுரை முழுமையான சர்வ தேச விமான நிலையம் ஆவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது.

கடந்தற 2013-ம் ஆண்டு மதுரையில் இருந்து வெளிநாடு களுக்கு நேரடியாக சரக்குகளை ஏற்றுமதி செய்யவும், அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்யவும் மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி அதற்கான அறிவிக்கையை வெளி யிட்டது. ஆனால், சரக்கு விமான போக்குவரத்து முனையத்துக்கான குளிர்பதன நிலையம் மற்றும் மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வரித்துறை ஒப்புதல் கிடைக்காத தால் தற்போது வரை மதுரை விமான நிலையத்தில் சரக்கு போக்குவரத்து முனையம் அமைவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில் மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு நேரடியாக சரக்குகளை ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்வதற்கு மத்திய கலால் மற்றும் சுங்க வரித் துறை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

இதுகுறித்து மதுரை விமான நிலைய இயக்குநர் வி.வி.ராவ் கூறியதாவது:

மதுரை விமான நிலைய ஒடுதளம் தற்போது 8 ஆயிரம் அடியாக உள்ளது. இதை 12 ஆயிரம் அடியாக விரிவுபடுத்த மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதற்காக 610 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இந்த நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்படும். மதுரை விமான நிலையத்தில் சரக்கு விமானப் போக்குவரத்து செயல்பாடுகள் தொடங்க சரக்கு களை பொறுப்பேற்கும் அதிகாரத் துக்கான ஒப்புதல் சான்றிதழை மத்திய காலால் மற்றும் சுங்க வரி இணை ஆணையர் பைடி ராமபிரசாத் வழங்கியுள்ளார். அதனால், வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் மதுரை விமான நிலையத் தில் இருந்து நேரடியாக சர்வதேச நாடுகளுக்கு சரக்குகளை ஏற்று மதி செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றார்.

தொழில் வளர்ச்சி

தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்த சங்க தலைவர் என்.ஜெகதீசன், முதுநிலை தலைவர் எஸ்.ரத்தின வேலு ஆகியோர் கூறும்போது, “இனி, மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி கூடுதலாக வாய்ப்பு உள்ளதால் தொழில், பொருளாதார வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பில் பின்தங்கிய தென் தமிழகம் ஏற்றம் பெற வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால், படித்த இளைஞர்கள் வேளாண் துறைக்கு வரவும் கிரானைட் தொழில் வளர்ச்சி பெறவும் இது வழிவகுக்கும்” என்றனர்.

நன்றி-ஹிந்து நாளிதழ்