டெபாசிட் தொகை செலுத்தாமல் தொழில் செய்யும் விபரம்

lvb8x1-copyதற்போது கிளைகளுக்கு மூன்று வகையான திட்டங்களில் தொழில் செய்யலாம் இந்த மூன்று வகையான திட்டங்களிலும் வைப்பு தொகை(டெபாசிட்) இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது..அதன் விபரங்கள் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன ,ஏற்கனவே immorttal plan ல் தொழில் செய்து வருபவர்கள் இந்த திட்டங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது விரிவான தகவல் பெற விரும்புபவர்கள் 7305545555 அல்லது 180030023855 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s